Extended Whānau

Ōtairongo

The very best project in each discipline at the Best Design Awards is awarded the supreme, Purple Pin for work that truly raises the bar for New Zealand design.

Purple Pin 2020
Toitanga: Ōtairongo
Studio: Extended Whānau

Te Ringa Tārai

Ko Maree Sheehan nō Ngāti Maniapoto, Waikato, Ngāti Tūwharetoa, Raukawa me Ngāti Tahu-Ngāti Whāoa. He wahine whai tohu, he mātanga tārai pūoro a Maree, he kaitito hoki kua whakaputaina e ia ētahi kōpaepae pūoro mō ngā kiriata me te kanikani me ētahi atu mea. 

Ko te Wero

Ko te whāinga hei hoahoa i tētahi whakakitenga mō Ōtairongo: he whakakitenga tuatahi o te ao, he whakaaturanga takitahi nā Sheehan hei torohaki i ngā pae toi Māori nō āianei. Ko tā te whakaaturanga wawata he whakamāori, he whakatinana hoki i ngā ōwehenga huna o te tuakiri mana wahine mā te whakaahua pāorooro e wheakohia ana i te wao o Hine Raukatauri. 

Mā te whakamahi anake i ngā tikanga pāorooro i mau i te wairua me te mauri o ngā wāhine Māori tokotoru nei: ko Tākuta Te Rita Papesch, ko Moana Maniapoto ko Ramon Te Wake. Ehara i te mea he uiui māmā, he pakiwaitara noa iho, he mea mahi nā tēnei whakaaturanga ngā hangarau hopu pūoro hautangirua hei whakakotahi i te kōrero, te waiata, te marae, te whānau me te whenua kia waihanga he wheako pūoro 360 putu. Ka whakaaturia i te pōuriuri hei hiki i te pūkenga whakarongo me te wero hinengaro mō te pēhea e whakaarohia ai, e whakaaturia ai te wahine Māori.

Tyrone Ohia, FDINZ Extended Whānau

Ko te Otinga

Ko tā Extended Whānau tikanga kia waihanga i tētahi whakaahua ataata hei urupare ki te whakaahua pāorooro. Ko tēnei urupare ko tētahi tikanga ataata toa mō te whakaaturanga nei. 

Nā rātou tētahi whakaahua nō āianei i waihanga i whakaawetia ai e Hine Raukatauri, te poutiriao o te pūoru pūtorino.

He nui ngā momo whakaahuatanga o te ao Māori. I te taiao he pepe a Hine Raukatauri. I ngā toi Māori tūturu ka whakaata mai tōna raukatauri i te pūtōrino. Ka whakatangihia te pūtōrino ka huakina he tatau ki te ao wairua e rongohia ai te reo o Hine Raukatauri. 

Ka hopukia te tōrua o te wairua me te hangarau i tētahi whakaahua mauroa kotahi: ka tū tētahi wahine ki waenganui e tāwhirowhiro i ētahi RAMA hei waihanga i tētahi whakaaturanga 360 putu e awhitia ana ki tētahi raukatauri aho. 

E āta tōpū ana te whakahua me tētahi momotuhi māmā puta noa i ngā rauemi whakaatu tae atu ki ngā pānui, ngā kāri, ngā rārangi taonga, ngā mātārere puka me ngā tohu whakaaturanga hoki. 

 Hei urupare ki te Mate Korona-19 i hoahoa hoki i tētahi Ōtairongo wheako ā-ipurangi nei hei koha mō ngā wā rangirua o te noho taratahi. Mā reira ka whai wāhi te tangata ki te wheako i ngā whakaahua pūoro a Moana, a Te Rita, ā Ramon anō hoki. Kia kawea te tangata ki te ao o ō rātou reo, ō rātou whānau me ngā pūoro o ō rātou whenua kia rongo ā-taringa, kia rongo hoki ā-ngākau i te mauri o ēnei whakaahua.

Ngā kupu a ngā Kaiwhakawā 

He whakaaro Rangatira nei, mā te honohono māmā o ngā mahi kapahaka, ngā kōrero paki me te tango whakaahua o āianei ka ora ake anō te kōrero mō Hineraukatauri me tōna raukatauri o roto o tētahi wheako tairongo nunui. Ko te raranga māmā o ngā toi hei kōkiri i te toi Māori nō nāianei mā te wheako whaitake me ngā mahi hoahoa o āianei. Koinei tā tau toi nei.